Natuurgeneeskundige FYTO Herboriste behandelingen in Bussum

Natuurgeneeskundige FYTO Herboriste behandelingen in Bussum

Mijn holistische manier van werken is gericht op helen en bewegen. Ik gebruik daarbij mijn helende handen. Mijn missie is het begeleiden van mensen op hun levenspad  om meer vreugde en liefde te voelen en te krijgen.

Natuurgeneeskundige coaching sessie duurt 120 minuten en kost € 130,00

Doel van de behandeling en coaching

Onderzoeken wat werkelijk de oorzaak van ziekte en/of het onwel bevinden is dit holistisch bekijken wat er uiteindelijk essentieel nodig is voor een juist helingsproces. 

 • Aandacht krijgen van dat wat er nodig is. APK voor je lijf
 • Beweging, in welke vorm dan ook aanzetten tot bewegen
 • Concentratie hoe doe ik dat en wat zijn de voordelen?
 • Doem denken waarom doe ik dat en hoe kan ik dat veranderen?
 • Energetisch, energiek en harmonisch beter voelen
 • Fysiek welzijn focus op dat wat belangrijk is
 • Germaanse Geneeskunde. Je Gezond en Goed voelen. 4 G s
 • Heling krijgen en wat kan je thuis zelf doen?
 • Inzicht krijgen in je proces
 • JA zeggen tegen je zelf, je lijf en je leven
 • Klacht behandeling met kleurenpunctuur
 • Leefstijl gezonder en lichter voelen qua lichaam en levenskracht
 • Mindset malen van het hoofd: knop stop zetten en emoties voelen
 • Neen durven zeggen
 • Ontevredenheid weg werken 
 • Poetsen van je emoties, je lijf, fysiek, mentaal en spiritueel
 • QiGong oefeningen doen hier en meekrijgen voor thuis
 • Reset knop. Je gaat weer AAN.
 • Spiritueel bewustzijn en welzijn: wat zijn je talenten en je zingeving
 • Therapeutic Touch. Laat je (aan) raken.
 • UIT zetten van nare gedachtes
 • Vitaliteit. Van Overleven naar LEVEN
 • Welzijn: Fysiek - Mentaal - Sociaal in je relaties en omgeving
 • Xander Nieuws. Hoe sta je in het leven?
 • Zelfbewust ZIJN: nut en noodzaak  

Behandelmethode en werkwijze

Om een adequaat antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de kracht en de werking van enkele natuurwetten te kennen. Afhankelijk van de klacht wordt er bepaald welke van de wetmatigheden prioriteit krijgen en  wordt de route naar 'gezond worden' uitgestippeld met oog op al deze natuurwetten volgens de Germaanse Geneeskunde. 

Verschillende disciplines kunnen aan bod komen. Dat wat goed is voor je met snel resultaat.

 1. Voelen dat wat nodig en en bij de behandeling een HEALY bio Resonantie scan doen.
 2. Mogelijkheid is handoplegging, magnetiseren en kleurenpunctuur.
 3. Van A tm Z door het leven. Aanvang is Ademen. Aanraken.
 4. Bewegen en verder tm Z
 5. De behandeling is eveneens gericht op drainage, om toxische belastingen zowel in geestelijke en/of stoffelijke vorm te verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks stoffelijk en geestelijk verontreinigen. Het gevolg is dat er veel Energie nodig is om deze negatieve belasting te bewaken. Via deze belasting van toxiciteit stagneert voorgenoemde Communicatie en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven.
 6. Basis van leven is Energie. Er wordt gewerkt in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
 7. De behandelingen hebben als doel het herstellen van de prikkeloverdracht via de interne fysieke en/of geestelijke communicatie systemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functie
 8. De natuurgerichte psyche van de mens en het onbewust ziekmakende levenspatroon hebben tijdens holistische behandelingen de aandacht.
 9. Holistische therapeuten hebben zich bekwaamd in goede voeding. Belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier gelijk aan staat. Een essentieel onderwerp om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.

Na de behandeling is er nog ruimte tot een nagesprek en iets te drinken om te het proces van ontgiften te ondersteunen.

Op weg naar zelfverwezenlijking stuit ieder mens op ziekten en op vragen over het leven, onverwerkte emoties en misschien zelfs trauma's. Door de pijn te helen en inzicht in ons ziektebeeld en ons levenspad te vergaren, kunnen we ervaren wat het betekent een 'heel' mens te zijn. En van daaruit te ervaren wat het betekent te leven in diepe verbondenheid met jezelf en met de mensen om je heen.


Op weg naar zelfverwezenlijking stuit ieder mens wel eens op ziekten en op vragen over het leven...

Wist je dat...

De holistische aanpak van Lianne Luijks te Bussum verschaft een kader waarbinnen gewerkt kan worden met verschillende technieken of methodieken, al naar gelang de behoefte en de wens van de cliënt .

ADRES

Body of Light
Oosterpad 62
1402 NG Bussum (NH)

OPENINGSTIJDEN

Van maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag op verzoek

VBAG.png Rbcz TCZ2022.jpg

CONTACT

Mobiel: 06 51 99 36 52
E-mail: info@lianneluijks.nl
Voorkeur is om een sms / WhatsApp bericht te sturen.

whatsapp-512.png

Tijdens behandelingen staat het 06 nummer uit.


LOCATIE