Chi Neng Qi Gong

Chi Neng (Zhineng) Qigong is een Chinese bewegingsleer die over de hele wereld beoefend wordt. Deze medische qigong-vorm is bekend en geliefd vanwege het krachtige effect op de gezondheid.

Aangezien ik, Lianne ieder jaar meegaat naar Mallorca voor de verdiepingsweek in het klooster kan je terecht voor individuele lessen. Geen groepslessen. De Chi Neng Qi Gong kan geintegreerd worden in een natuurgeneeskundige sessie.

De eenvoudige, sierlijke oefeningen stimuleren de levensenergie en maken dat je ontspannen in het leven staat.

Met rust in je hoofd kun je de regie nemen over je leven; fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal.

Uitleg oefeningen:

Level 1, doorstroom van energie (qi)

Het doel van Level 1 is om het natuurlijke proces van uitwisseling van qi tussen onszelf en de natuur te versterken. De kwantiteit en de kwaliteit van onze qi nemen toe.

Lift Qi Up and Pour Qi Down (Peng Qi Guan Ding Fa)
Door deze oefening versterken we het natuurlijke proces van uitwisseling tussen interne- en externe qi. We openen en versterken de verbinding tussen onszelf en de natuur. Bij Level 1 trekken we qi aan door het richten van de aandacht. De ‘fysieke’ bewegingen van de LQU vorm zorgen dat er voortdurend een milde rekkende en strekkende beweging in het hele lichaam plaats vindt. De bloed- en lymfestroom worden hiermee ondersteund en geharmoniseerd, evenals de stroom van energie door de meridianen en weefsels. Er treedt een kalmerende, ontspannende en ontgiftende werking op.

3-Centres Merge (San Xing Bing Zhan Zhuang)
De 3-CM is een staande oefening waarbij de drie centra (kruin, handen en voeten) samenvloeien in het onderste energiecentrum (dantian). Dit betekent dat je voelt hoe de uiteinden van je lichaam verbonden zijn met je onderste dantian. De focus is in je onderste Dantian en de bedoeling is om de qi in dit centrum dat verbonden is met je vitaliteit te doen toenemen. De oefening maakt je zowel fysiek als emotioneel krachtig.

Wall Squat (Dun Qiang Fa)
De Wall Squat is een diepe kniebuiging waarbij je met je tenen zo dicht mogelijk bij de muur staat. Je gaat omhoog en naar beneden met je gezicht vlak langs de muur. De aanwezigheid van de muur zorgt voor een veilige en optimale uitlijning van je knieën, bekken en wervelkolom. De Wall Squat is de meest actieve oefening in Chi Neng Qigong. Door de krachtige bewegingen vanuit de benen en het soepel maken van de onderrug, heeft de Wall Squat een sterke positieve invloed op de nierenergie en daarmee ons doorzettingsvermogen. De Wall Squat maakt ook emotioneel stabiel. Vind meer voor beginners en level 1

Level 2, body en mind verbinding

Bij Level 2 vindt het proces van versmelten en uitwisselen van Qi steeds dieper in het lichaam plaats. Het maakt ons lichaam krachtig en ontspannen.

Body & Mind (Xing Shen Zhuang)
Dit is de tweede vorm van Chi Neng Qigong. Xing betekent ‘fysiek lichaam’, Shen ‘mind activiteiten’ en Zhuang betekent ‘lichaamshouding’. Met deze vorm trainen en activeren we de interne qi, brengen Qi dieper in het lichaam en verbinden we lichaam en geest. Door de ‘lokale’ bewegingen wordt Qi geactiveerd in delen van het lichaam die doorgaans nauwelijks worden gebruikt of die we negeren. Een mooie, intensieve vorm die bestaat uit tien onderdelen. Bekijk boeken en geluidsmateriaal voor level 2

Level 3, aantrekken van qi door klank

Bij Level 3 wordt qi aangetrokken door middel van klanken.

Wu Yuan Zhang, The Five Elements Unified Form.
Bij level 3 wordt specifiek gewerkt aan het hart, de longen, lever, milt en de nieren. Om de functie van deze inwendige organen actief en bewust te versterken wordt o.a. qi aangetrokken door middel van klank, visualisatie, emotie, beweging en handmudra’s. De prachtige, sierlijke vorm bestaat uit dertien onderdelen, onderverdeeld in drie fases. Hier werken we specifiek aan de organen door het gebruik van ‘sound’. De Chinese woorden die we uitspreken creëren een vibratie die Qi aantrekt. Een sierlijke vorm die bestaat uit dertien onderdelen waarbij ook mudra’s (specifieke handposities) aan bod komen. Verdiep je verder in level 3

Theorie

De theorie is een belangrijk onderdeel van Chi Neng Qigong. Door erover te lezen kun je Chi Neng Qigong niet leren maar wel begrijpen. Het toepassen van de theorie maakt de weg vrij naar persoonlijke ontwikkeling en dat is cruciaal om in balans te komen. Het geeft richting aan je training en helpt je om je ervaringen tot verworvenheden te maken in plaats van gelukstreffers. Het lezen, begrijpen en integreren van de theorie maakt dat je hoofd rustig wordt en je je over kunt geven in de oefeningen. Lees meer over de theorie achter Chi Neng Qigong

“Understand theory to ease learning” 

01. Wat is Qigong?

Het begrip Qigong bestaat uit het begrip Qi en het begrip Gong. Gong staat voor ‘energietijd’ oftewel de door iemand bestede tijd en inspanning. Door energietijd (Gong) ontstaat Gong Fu of Kung Fu: vaardigheid die je verwerft door trainen. Zo’n vaardigheid kun je op elk gebied hebben. Een goede bakker heeft Gong Fu voor broodbakken. Gong Fu heeft dus niet speciaal te maken met krijgskunst, zoals sommige mensen denken.

Qigong is het verleggen van je aandacht van buiten naar binnen door middel van oefening en karakterontwikkeling. Pas als je je aandacht naar binnen richt, ga je jezelf leren kennen en kun je o.a. stress loslaten.

02. Wat is het verschil tussen Chi Neng Qigong en Zhineng Qigong?

Zhineng Qigong is de Chinese bewegingsleer die is ontwikkeld door Dr. Pang Ming. De naam van deze bewegingsleer is niet beschermd, iedereen kan zich dus Zhineng instructeur noemen. Iedereen kan ook zijn eigen invulling aan de bewegingsleer geven.

Toen Patricia van Walstijn na haar kennismaking met Dr. Pang Ming in China besloot deze leer naar Europa te brengen, deed zij dat met toestemming van Dr. Pang Ming onder de naam Chi Neng Qigong. Deze in Europa beschermde naam staat voor de bewegingsleer zoals deze door Dr. Pang Ming is ontwikkeld en onderwezen.

Het Chi Neng Instituut blijft zo dicht mogelijk bij de zuivere leer en doet er alles aan om de kwaliteit hoog te houden. We werken hiervoor nauw samen met Teacher Li Hongshi. Teacher Li stond tien jaar aan het hoofd van de ‘Teachers training division’ in het Huaxia Zhineng Centre. In die functie was hij destijds verantwoordelijk voor de training van alle Zhineng instructeurs. Daarnaast was Teacher Li verantwoordelijk voor het ‘Recovery Centre’ en was hij manager van het centrum. De docenten van het Chi Neng Instituut worden regelmatig bijgeschoold door Teacher Li om hun kennis en beheersing van de bewegingsleer zuiver te houden en te verdiepen. Op deze manier is gewaarborgd dat het Chi Neng Instituut staat voor Zhineng Qigong zoals dit destijds in het centrum van Dr. Pang Ming werd onderwezen.

Als je les neemt bij een op deze website vermelde instructeur, kun je ervan uitgaan dat deze instructeur de opleiding bij het instituut heeft voltooid en zich houdt aan de gedragscode van het Chi Neng Instituut. de gedragscode is op te vragen bij het CNI.


03. Wat gebeurt er precies bij de Lift Qi Up en Pour Qi Down (LQU) oefening?

De LQU bevordert de doorstroom van qi in je hele lichaam. Kleine klachten verdwijnen vaak snel en je vitaliteit neemt toe. De aandacht tijdens de oefening is op de qi van de natuur, die je via je kruin en voetzolen, eigenlijk via al je poriën diep in je lichaam trekt. Vervolgens vindt het natuurlijke proces van transformatie plaats waarna je de qi die je lichaam niet meer nodig heeft laat gaan. Een constante toename en verversing van jouw qi. Het principe ‘qi volgt aandacht’ is waar het hier om gaat. De vooruitgang zit ‘m in je focus, dus als je de oefening fysiek niet helemaal perfect doet is dat geen enkel probleem voor het resultaat.

‘Qi follows mind’

04. Wat is het verschil tussen level 1 en 2 en kan ik ze door elkaar beoefenen?

De belangrijkste oefening van level 1 is de LQU oefening. Bij level 2 is dat de ‘Body & Mind’ (B&M) oefening. Bij de B&M gaat het erom dat je de qi dieper in je lichaam brengt door de 10 onderdelen zo goed mogelijk uit te voeren. Je brengt de qi diep in de gewrichten, de meridianen en de bindweefsels. Dat doe je door je aandacht te richten op de uitvoering van de lokale beweging.

Om de qi dieper in het lichaam te brengen heb je wel eerst voldoende qi nodig! Dus; liever eerst de LQU langere tijd dagelijks beoefenen om je reservoir te vullen en vervolgens de B&M om de qi dieper in het lichaam te brengen. Als je op deze manier traint zal je basisvoorraad qi stabiel zijn en neemt je fysieke en mentale balans toe. Pas nadat je beide oefeningen langere tijd traint en je een stevig basis (qi)niveau hebt bereikt kun je de oefeningen afwisselen naar gelang wat jij nodig hebt in jouw leven.

‘Qi follows movement’


05. Wat wordt er precies bedoeld met ‘karakterontwikkeling’ bij Chi Neng Qigong?

Het doel van Chi Neng Qigong is om je volledige potentieel te leven. Zowel fysiek/emotioneel, als mentaal/spiritueel. Dat doen we door onszelf te observeren. Tijdens de oefening leer je dit en na verloop van tijd wordt het een tweede natuur. Je wordt je bewust van wat je denkt en voelt en van je emoties. Doordat je bewuster wordt komt er balans in je emoties en wordt je als bamboe: sterk en flexibel.

Door je training te combineren met persoonlijke groei (of karakterontwikkeling zoals de Chinese leraren het noemen) neemt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van jouw qi toe. Alléén trainen versterkt je lichaamsqi, maar ook de qi van eventuele negatieve emoties die je nog hebt. Bewustwording en training gaan dus hand in hand.

‘Stay in the middle’


06. Is een level 1 instructeur beter dan een level 2 instructeur?

Helemaal niet. Er zijn geen hogere of lagere levels in instructeurs. Ook geen juniors, seniors of masters. Dr. Pang werd ook Laoshi (leraar) genoemd en in het centrum in China waren 700 leraren. De aanduiding master werd niet gebruikt.

Level 1 of 2′ gaat puur over de methode. In level 1 leer je bepaalde oefeningen om je systeem te openen voor qi en je eigen qi te doen toenemen, in level 2 trek je de qi nog dieper in de meridianen, gewrichten en bindweefsels. In level 3 trek je qi aan door klank en beweging. Logischerwijs beoefen je dus eerst eerst level 1 en dan 2 en 3. het had ook stap 1 en 2 kunnen heten. Het level bij de naam van de instructeurs geeft alleen maar aan dat ze ook gecertificeerd zijn om level 2 lessen te geven. Niet dat ze ‘beter’ zijn. Dr. Pang heeft gezegd dat de vooruitgang in het stabiliseren van de emoties zit en niet in het aantal levels dat men beoefent.

‘Hun Yuan Ling Tong’

07. Waar is de ‘Sway La Qi’ oefening goed voor?

Deze oefening is bedoeld om de essentie van Chi Neng Qigong te gaan voelen én is makkelijk te doen voor mensen met fysieke klachten. Omdat de bewegingen eenvoudig zijn hoef je niet na te denken over de uitvoering en ga je het open-close gevoel diep ervaren.

De verbinding tussen jezelf en de natuur wordt sterker, je qi-niveau neemt toe en je hoofd wordt rustig. Het is vervolgens makkelijker om ook tijdens de andere oefeningen de essentie te gaan voelen.

08. Waarom is het Centrum in China er niet meer en waar is Dr. Pang Ming?

Het Huaxia Healing Centre in China moest dicht vanwege de problemen van de regering met Falun Gong. Het werd ineens door de overheid verboden om in groepen qigong te beoefenen.

Binnen twee maanden werd het Centrum gesloten. Doordat het centrum dicht ging zijn de (meer dan 700) leraren uitgewaaierd over de hele wereld en wordt Zhineng Qigong nu overal beoefend. Dr. Pang is met pensioen en woont in Beijing waar hij voornamelijk schrijft.

09. Bij de LQU moet ik mijn armen soms laten zakken, is dat een probleem?

Dat is geen enkel probleem. Het is fijn als je de oefening ‘netjes’ uit kan voeren omdat er bij de push/pull bewegingen 6 meridianen in elke arm gestimuleerd worden en spanning uit je nek en schoudergebied weg kan vloeien. Belangrijker is waar je met je aandacht bent tijdens de Lift Qi Up oefening. Deze vorm is ontwikkeld voor mensen die ziek waren en er waren heel veel mensen in het Huaxia Centre in China die de oefening zittend of liggend deden. Ze beeldden zich in dat ze de hele oefening deden en zij hadden opzienbarende resultaten.

10. Moet ik persé eerst level 2 doen en ben ik dan gelijk klaar voor level 3?

Wat level 3 anders maakt dan de level 1 en 2 oefeningen, is de combinatie van beweging, de handmudra’s, de klanken en het oproepen van de specifieke emotie bij ieder orgaan. De combinatie van deze aspecten stimuleert de open-close beweging in de organen. Hierdoor worden niet alleen je fysieke organen sterker, maar ervaar je vooral ook het stabieler worden van je ‘emotionele lichaam’. Als level 3 je aanspreekt is er niets op tegen om deze prachtige vorm en vooral het effect ervan alvast te gaan ontdekken voordat je level 2 instructeur bent.

 

11. Werkt Chi Neng Qigong ook als de oorzaak van ziekte genetisch is?

Om op deze vraag antwoord te geven moeten we eerst kijken naar het ontstaan van ziekte. Ziekte ontstaat door externe of interne factoren.

Externe oorzaken van ziekte

Impact op het lichaam van buitenaf zoals een snijwond of een klap. In dit geval is het qi-veld verstoord en daar is veel aan te doen met Chi Neng Qigong. Vooral als je direct lokaal begint met La Qi. Het qi-veld kan herstellen en de informatie verandert waardoor de genezing (veel sneller) plaats kan vinden.
Chemische reactie zoals voedselvergiftiging. De eigen qi kan de toxines die in het lichaam zijn niet neutraliseren dus creëert het lichaam diarree en overgeven. Door de sterke focus die je traint bij Chi Neng Qigong kun je de toxines veel sneller afvoeren.
Bacteriën en virussen zoals verkoudheid en infecties. De qi is niet sterk genoeg om de indringers te verslaan. Door Chi Neng Qiong te beoefenen versterk je je lichaams-qi en is (als het al voorkomt) het ziekteproces vele malen korter.

Interne oorzaken van ziekte

De qi-stroom is niet stabiel. Er is teveel en/of te weinig qi, de qi kan stagneren en de richting van qi kan verstoord zijn. Dit kan o.a. komen door teveel of te weinig beweging. De rustige, zich herhalende bewegingen van Chi Neng Qigong helpen de ‘qi-flow’ te stabiliseren.
Erfelijke factoren. Dit betekent dat er een grotere kans is op de specifieke ziekte die in de familie voorkomt. Of  je deze ook daadwerkelijk krijgt is afhankelijk van of de informatie van de genen geactiveerd wordt of niet. Door de focus te richten en rustig te trainen zal de informatie minder snel geactiveerd worden. We komen hier al dichter bij het stuk zelfontwikkeling.
Emoties en stress. Dit zijn de grootste veroorzakers van ziekte. Door diepe depressie hoopt de qi zich op wat in de toekomst tumoren kan veroorzaken. Diep verdriet vermindert de qi van de longen, boosheid heeft invloed op de lever en angst vermindert de qi van de nieren.

Zoals je ziet is door training heel veel mogelijk. Echter de grootste veroorzaker van ziekte is stress. En daarvoor is alleen trainen op den duur niet genoeg. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van qi dienen vermeerderd te worden en daar hoort (zoals het in China genoemd wordt) ‘karakterontwikkeling’ bij. Oftewel zelfreflectie en de keuze voor persoonlijke groei. En deze keuze maak je voor jezelf, om gelukkig en gezonder te worden en nog meer van het leven te genieten. Hoe meer jij geniet van het leven, hoe beter je geliefden, vrienden en bekenden zich gaan voelen. Want jouw qi-veld is belangrijk en bepalend voor alles wat je doet en de uitkomst daarvan.

In Patricia van Walstijn haar workshop ‘De Verdieping van Chi Neng Qigong’ gaat zij daar dieper op dit onderwerp in.

MALLORCA REIS VAN ZONDAG TM ZONDAG 10-17 MEI 2020.  NAAR MALLORCA MET PATRICIA VAN WALSTIJN. €1.095,00 incl. BTW

Genieten van de zon, de natuur, heerlijk eten, rust in je hoofd en actief bezig zijn met je training. Tijdens deze reis kun je elke dag Chi Neng Qigong beoefenen met uitzicht op de prachtige natuur van Mallorca. Op donderdag is er een excursie naar een authentiek dorpje waarbij we de dag lekker lui eindigen op het strand.

Als je onderstaand ticket boekt kun je met de bus mee naar het klooster:
Transavia: vertrek Rotterdam HV6191 13:00 – aankomst Palma 15:15
vertrek Palma HV6192 09:55 – aankomst Rotterdam 12:15

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme