VOETREFLEXZONE THERAPIE en fybromyalgie

Fibromyalgie is met deze behandelmethode niet te genezen. Maar het zet de mensen wel weer in beweging, het maakt dat ze kunnen blijven werken waar ze anders wellicht in een uitkering waren beland. Bij voetreflexologie, ook wel voetreflexzone therapie genoemd, wordt het zelfherstellend vermogen van de mensen aangesproken en gestimuleerd. Soms leidt dat tot genezing, in andere gevallen, zoals bij fibromyalgie, tot verlichting van de klachten. 

Wanneer het lichaam niet optimaal functioneert kan dit zich gaan uiten in lichamelijke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, verstijfde spieren etc. Oorzaak is een tekort aan of geen goede doorstroming van energie. In beide gevallen is er sprake van een blokkade. Als het lichaam niet optimaal functioneert kan je dat aan de voeten zien of voelen. Een blokkade laat zich onder de voeten zien als huidveranderingen en kristalvorming. 

Mensen met fibromyalgie zijn hun balans kwijt. Als je uit balans bent kan je klachten ontwikkelen. De harmonie tussen lichaam en geest is verstoord. Het is dus zaak om de balans te herstellen. Daarom is het belangrijk om je te richten op het in balans brengen van het hele lichaam. Elk orgaan dient voldoende energie te krijgen. Er wordt gezorgd voor een goede verdeling van ‘energie’ in het lichaam. Een behandeling duurt ongeveer 1 uur. 

Uit onderzoek door de Universiteit van Miami is gebleken dat massage een van de gunstigste behandelmethoden is voor mensen met fibromyalgie. Massage brengt het lichaam tot rust, de ademhaling wordt dieper, het hartritme daalt en de stress en de pijnen in het lichaam verminderen.

Fibromyalgie, ook wel weke-delen reuma genoemd betekent letterlijk vanuit het latijn: pijn in bindweefsel en spieren. Deze pijnklachten kunnen zich in het gehele lichaam voordoen. Fibromyalgie kan tevens gepaard gaan met klachten als vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, stijfheid, concentratieproblemen en slaapstoornissen.

Slaapstoornissen zorgen ervoor dat het lichaam niet het ‘diepe’ slaap stadium bereikt en zich daardoor onvoldoende kan herstellen. Dit en de constante gespannenheid van de spieren en de omringende organen hebben een grote invloed op het bindweefsel, die zorgt voor afweer tegen ontstekingen en infecties.

Bij de voetreflex behandeling gecombineerd met een ontspannen voet- beenmassage staat het reduceren van pijnklachten en herstel voorop. Het bindweefsel wordt tot rust gebracht en gespannen en stramme punten worden verlicht. Ook wordt door middel van post-isometrische spierontspanning ontspanning in de (been)spieren gebracht.

De focus kan ook liggen op het bevorderen van de slaap. Hierbij wordt het parasympatisch zenuwstelsel geactiveerd, waardoor het lichaam uit de ‘vlucht’ en ‘vecht’ stand kan komen. Het parasympatisch zenuwstelsel is verantwoordelijk voor herstel, reparatie, opbouw en rust. Als de parasympathicus actief is, daalt je hartslag, daalt je bloeddruk, krijgen je spieren en organen voldoende bloed en zuurstof, er ontstaat lichamelijke ontspanning. Het sleutelwoord voor de parasympaticus is: HERSTEL !

Zelfherstellend vermogen in werking gezet.
Voetreflexzone therapie geneest niet! Er wordt van uit gegaan dat het lichaam zichzelf geneest. Door de energieblokkades op te heffen kan het zelfherstellend vermogen weer zijn werk doen en verdwijnen de symptomen geheel of gedeeltelijk. Voor mensen met fibromyalgie betekent dit in de meeste gevallen dat de klachten beheersbaar zijn.