Adem beter, ontspan, geniet en adem meer en dieper.

ADEM THERAPIE. Adem minder en ontspan meer. Hier leer je hoe. De adem corrigeer ik door acupressuur points / acupunctuur punten op de meridianen en de verbonden ademhaling..

Je ademhaling is van grote invloed op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Vanuit verschillende stromingen zijn er diverse ademhalingstechnieken ontwikkeld. Het is onmogelijk om alle verschillende ademhalingstechnieken te bespreken en oefenen. Daarom komen vooral de belangrijkste technieken aan bod. De meest voorkomende technieken, maar ook volledig tegengestelde technieken. Zodat je leert hoe deze technieken goed kunnen worden ingezet. Heb de opleiding ademtherapie gedaan bij OHM - Academie.

Ademhaling word veel gebruikt als ontspanningstechniek. Zo kan met de ademhaling direct de hartslag worden beïnvloed en kan stress worden verminderd. Ontspanning en een rustige hartslag hebben ook direct effect op onze gezondheid en welzijn. Onze hersenen reageren namelijk direct op onze hartslag en hiermee ook onze emoties en gedachten. Zelfs overwegend negatieve gedachtes kunnen met de juiste ademhalingstechnieken worden omgezet in een positievere levensinstelling.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) leert ons veel over het verband tussen emoties en ons lichaam en energiesysteem. Specifieke emoties kunnen de in- en uitademing. belemmeren. Ook kan bewuste ademhaling emoties oproepen, maar angstige gevoelens kunnen er ook direct mee worden verminderd. In deze workshop wordt daarom ingegaan op het verband tussen het meridiaansysteem, de hieraan gekoppelde emoties en de invloed op de ademhaling. Blokkades in de ademhaling hef ik, Lianne op met de vebonden ademhaling en acupressuurpunten op het lichaam.

Ook voor onze energiehuishouding is ademhaling cruciaal. Met de ademhaling kan Chi worden opgebouwd en vervolgens worden gebruikt voor lichamelijke of mentale activiteiten. Een bekend voorbeeld hiervan is Wim Hof (de ijsman) die deze Chi gebruikt voor lichamelijke uitdagingen. Maar ook in Tai Chi wordt ademhaling gebruikt voor energieopbouw. 

Veel klachten komen voort uit verkeerde voeding en teveel zuren in je lichaam. Met de ademhaling kan de zuur-basen huishouding direct worden beïnvloed. Via de longen worden meer zuren  uitgescheiden, dan via de huid of urine. Let op, Ontzuren via ademhaling heeft ook een keerzijde!

Bij astma en hyperventilatie is de ademhaling te snel en oppervlakkig. Ook hiervoor is een speciale ademhalingstechniek ontwikkeld waarmee veel astmapatiënten al geholpen zijn. 

Cliënten krijgen de juiste ademhalingstechniek die helpt om zijn / haar klachten te verminderen. Clienten leren om er thuis mee verder te gaan.

 Belangrijk is dat clienten de juiste ademtechniek en drukpunten thuis oefenen om klachten te verminderen.

 

This is Sliced Diazo Plone Theme